صغحه اصلی | وبلاگ حجابِ من | نمایندگان فروش | فروشگاه آنلاین |
درباره طرح

 ...هدف اصلی آن جلسات شروع حرکتی اجتماعی بود. زمینه‌های اجتماعی عمل به این فریضه مهیا و آماده نیست و ابتدا باید در این حوزه کار کرد. ایده‌ی اولیه این بود که باید نشانه‌ای طراحی شود که به راحتی افراد در حین انجام کارهای روزمره و رفت و آمدها حامل آن نشانه باشند. یعنی بدون این که وقت و هزینه خاصی پرداخت نمایند و مواجهه‌ای صورت بگیرد، افراد نشان‌دار شوند و از این طریق اعتقاد و تفکری را بیان کنند...

حجابیه

مورخ:[1393-04-21 08:52:01]
»
»چشمها دامهای شیطانند...

تصاویری درباره حجاب

حجاب ِ من |  کیمیا سامانه