صغحه اصلی | وبلاگ حجابِ من | نمایندگان فروش | فروشگاه آنلاین |
درباره طرح

 ...هدف اصلی آن جلسات شروع حرکتی اجتماعی بود. زمینه‌های اجتماعی عمل به این فریضه مهیا و آماده نیست و ابتدا باید در این حوزه کار کرد. ایده‌ی اولیه این بود که باید نشانه‌ای طراحی شود که به راحتی افراد در حین انجام کارهای روزمره و رفت و آمدها حامل آن نشانه باشند. یعنی بدون این که وقت و هزینه خاصی پرداخت نمایند و مواجهه‌ای صورت بگیرد، افراد نشان‌دار شوند و از این طریق اعتقاد و تفکری را بیان کنند...

حجابیه

مورخ:[1393-05-13 16:42:01]
»مراحل شال حجاب (سری اول)
»مدل شال حجاب

 مدل گذاشتن شال حجاب


چاپ این صفحه مدل شال حجاب

 

مدل شال حجاب

 

مدل شال حجاب

 

 

مدل شال حجاب

 

 

مدل شال حجاب

 

حجاب ِ من |  کیمیا سامانه